Koncentrationsbesvær

Koncentrationsbesvær

Opmærksomhed er involveret i det meste, vi foretager os. Vores opmærksomhed har betydning for bl.a. hukommelse og indlæring.

Neurofeedback kan rettes mod:

  • Kropslig opmærksomhed/ rumlig orientering – hvor er jeg i rummet,
  • social opmærksomhed – bedre forståelse af andres intentioner
  • fokuseret opmærksomhed – at bibeholde fokus og hæmme forstyrrende tanker.