Hvad er Neurofeedback / EEG-træning?

Neurofeedback er en træningsmetode via computer, som gør det muligt at opnå en forbedret selvregulering af hjerneaktiviteten. Mange psykiske forstyrrelser og uønskede adfærdsmønstre hænger sammen med en “skæv” regulering af hjerneaktiviteten.

Via neurofeedback kan man lære bedre at kompensere for det og dermed at kunne fungere bedre i sin hverdag. Hjernens aktivitet overvåges af elektroder, som klistres fast på hovedet (let at fjerne igen). Den, der træner, ser på en skærm, som viser en film eller et spil, og via avanceret teknologi bliver det synligt for hjernen, hvad den faktisk laver.

Neurofeedback Loop

Man skal ikke gøre noget bestemt, blot observere. Ved små ændringer i lyd og billede (feedback) arbejder hjernen selv på at regulere sin aktivitet til noget mere behageligt.

Screenshot fra vores udstyr ved EEG Træning

Den neurofeedback, vi bruger, kaldes Othmer metoden efter sin skaber. Man registrerer meget lave hjernefrekvenser og træner på dem. Det har vist sig mest effektivt.

Neurofeedback er en meget virksom behandlingsmetode, som kan bruges ift. mange tilstande, men det skal altid ses som en del af en indsats/behandling.

Neurofeedback/EEG træning vil hæmme de processer, der er overaktiverede og aktivere dem, der arbejder for langsomt. Hjernen vil lære at skifte fleksibelt mellem tilstande med forskellig grad af aktivitet og lære at opretholde en tilstand gennem længere tid – f.eks. afslappet opmærksomhed eller afslappet hvile. 

Hvordan foregår Neurofeedback / EEG-træning?

Inden du kommer første gang, vil du blive bedt om at udfylde et symptomskema. Når vi ses, taler vi om det, og du kan beskrive, hvilke symptomer du måtte have, og hvad du gerne vil opnå med træningen. For børn og unges vedkommende er det bedst, forældre er med og bidrager. Vi taler om, hvordan træningen kan forløbe, og du prøver også neurofeedback. Anden gang arbejder vi meget opmærksomt videre med at finde en god måde at starte træningen på. Du skal også udføre en lille test, som gentages flere gange i træningsforløbet og giver pejling på, om der er sket forandringer. Efter de to første gange, må man binde sig til 20 gange. Det er nødvendigt med to, nogle gange tre sessioner om ugen. Vi starter altid med at tale om, hvordan det er gået efter sidste træning. Det bruges bl.a.til at justere træningen. Du vælger selv, hvilken feedback i form af film eller spil, du ønsker. Efter de 20 sessioner testes og evalueres, og det besluttes, om træningen skal fortsætte. De fleste skal træne mellem 30 og 40 sessioner, nogle gange mere for at opnå et godt resultat. Nogle træningssessioner vil blive udført af trænede assistenter. Træningen sluttes, når de ønskede mål og lettelsen i symptomer er stabile. For børn og unge med ADHD el.lign. er det for det meste nødvendigt med et antal forældresamtaler med henblik på, hvordan familie og nære omgivelser bedst muligt støtter den proces, der igangsættes med træningen.

Hvor længe skal man træne?

Nogle mærker positive forandringer efter kort tid, det kan også være efter 20 gange eller mere. Men det er nødvendigt at træne gennem et stykke tid for at hjernen opretholder den nye læring. De fleste skal træne 30-40 gange, nogle flere. Ved visse tilstande som f.eks. autisme er det nødvendigt indimellem at vende tilbage og genopfriske det opnåede. ”
eeg træning neurofeedback
Session fra EEG Træning med Marcus
Session fra EEG Træning med August

Kontakt EEG-træning København

Tidsbestilling via mail eller telefon. Du er velkommen til at ringe eller skrive hvis du ønsker at kende mere til EEG Træning.

Adresse: Nørregade 41, 1165 København K

E-mail: mail@eegtraening.dk

Telefon: (+45) 81 61 08 09