Hvad er Neurofeedback / EEG-træning?

Neurofeedback er en træningsmetode via computer, som gør det muligt at opnå en forbedret selvregulering af hjerneaktiviteten.  

Mange psykiske forstyrrelser, ærgerlige adfærdsmønstre, søvnforstyrrelser og mange andre udfordringer hænger sammen med en dårligt fungerende selvregulering i hjernen og centralnervesystemet. Baggrunden kan være både noget medfødt og noget, der er opstået enten tidligt i livet eller som følge af f.eks. længere tids stress. Hjernen vil normalt regulere sig selv. Når vi har været særligt belastede, kan vi blive os selv igen efter nogen tid, fordi hjernen regulerer tilbage til sin standard indstilling. Den vil bl.a. prøve at regenerere under søvnen, lade os mærke, hvordan vi er belastede, hjælpe os til at huske, hvad der hjælper, at det nok skal blive bedre osv.  

Neurofeedback kan bedre hjernens selvregulering, fordi hjernen er plastisk. 

Via neurofeedback kan man lære bedre at kompensere for det og dermed at kunne fungere bedre i sin hverdag. Hjernens aktivitet overvåges af elektroder, som klistres fast på hovedet (let at fjerne igen). Den, der træner, kan bare læne sig tilbage og slappe af, mens man ser en film eller lign., og via avanceret teknologi bliver det synligt for hjernen, hvad den faktisk laver. Forstanden kan holde pause

Neurofeedback Loop
Screenshot fra vores udstyr ved EEG Træning

Det nørdede:

Den neurofeedback, klinikken bruger, kaldes Othmer metoden efter sin skaber. Den kaldes  også Infralow Frequency (ILF). Man interesserer sig for, hvor stejl kurven er i stigningen af den elektriske ladning.

Placering af elektroderne skiftes ift. målrettet træning af forskellige hjerneområders aktivitet. desuden integrerer man en tidligere udviklet metode (frekvensbåndtræning) i feed-back’en. Alt dette gør ILF Neurofeedback til en meget virksom metode, som kan bruges ift. mange tilstande.

For de, der træner, er det legende let. Man ser en film el. lign., man kan lide, mens elektroderne registrerer de elektriske strømme i de udvalgte områder. Den acancerede software udregner lynhurtigt gennemsnit og meget andet og lægger kriterier for feedback ind via en masse algoritmer. Feedback’e kommer ved at billedet skrumper eller vokser, billedet bliver lysere, lyden ændres lidt, og der er også en taktil feedback vie en lille klods, som ryster. Hjernen opfatter lynhurtigt, at disse forandringer er knyttet til dens aktivitet, og den vil begynde at forsøge at regulere. 

Neurofeedback/EEG træning vil hæmme de processer, der er overaktiverede og aktivere dem, der arbejder for langsomt. Hjernen vil lære at skifte fleksibelt mellem tilstande med forskellig grad af aktivitet og lære at opretholde en tilstand gennem længere tid – f.eks. afslappet opmærksomhed eller afslappet hvi

Hvordan foregår Neurofeedback / EEG-træning?

Når du kommer første gang, vil du blive bedt om at udfylde et symptomskema. Når vi ses igen, taler vi om det, og du kan beskrive, hvilke symptomer du måtte have, og hvad du gerne vil opnå med træningen. For børn og unges vedkommende er forældre med og kan bidrage. Vi taler om, hvordan træningen kan forløbe, og du prøver også neurofeedback. Anden gang arbejder vi meget opmærksomt videre med at finde en god måde at starte træningen på. Ved bl.a. AD(H)D gælder det, at du en af de første gange også skal udføre en lille test, som gentages flere gange i træningsforløbet og giver pejling på, om der er sket forandringer.

Efter de to første gange, må man binde sig til 20 gange. Det er nødvendigt med to, sessioner om ugen, i hvert fald i begyndelsen. Vi starter altid med at tale om, hvordan det er gået efter sidste træning. Det bruges bl.a. til at justere træningen. Du vælger selv, hvilken feedback i form af film, du ønsker.

Efter de 20 sessioner testes og evalueres, og det besluttes, om træningen skal fortsætte. I gennem de senere år er Othmer metoden, ILF træning blevet meget effektiv, og mange kan komme langt med de 20 sessioner. I nogle tilfælde vil det være gavnligt at fortsætte lidt længere for at fastholde det opnåede og måske udbygge træningen lidt mere. Når der er klarhed over en træningsplan, kan nogle træningssessioner blive udført af en trænet assistent. Træningen sluttes, når de ønskede mål og lettelsen i symptomer er stabile.

For børn og unge med AD(H)D el.lign. er det for det meste nødvendigt med et antal forældresamtaler med henblik på, hvordan familie og nære omgivelser bedst muligt støtter den proces, der igangsættes med træningen.

 

Hvor længe skal man træne?

Mange mærker positive forandringer efter kort tid, det kan også være efter flere. Men det er nødvendigt at træne gennem et stykke tid for at hjernen opretholder den nye læring. Derfor må man forpligte sig til 20 træningssessioner. Nogle har gavn af at træne 30-40 gange.l

Kontakt EEG-træning København

Tidsbestilling via mail eller telefon. Du er velkommen til at ringe eller skrive hvis du vil vide mere om EEG Træning.

Adresse: Lille Kirkestræde 5, 3, 1072 København K

E-mail: mail@eegtraening.dk

Telefon: (+45) 27203146