EEG-Træning

Neurofeedback

Hjælp til hjernens selvregulering

ADHD/ADD  Asperger/autisme,

stress, 

søvnproblemer,

 migræne, senfølger efter hjernerystelse eller Covid

Peak performance

Øger koncentrationen

Beroliger en stresset hjerne

Øger hjernens potentiale

Velkommen til EEG-træning i København

I klinikken tilbydes Neurofeedback/EEG-træning til børn, unge og voksne.

Neurofeedback/EEG-træning har dokumenteret effekt på en række tilstande, der kan give problemer. Vi arbejder med:

  • ADHD

  • Autisme/Asperger

  • Stress

  • Angst

  • Søvnbesvær

  • Migræne

  • Senfølger af hjernerystelse, Covid

  • Peak performance
Neurofeedback vinder mere og mere udbredelse i Europa efter at være blevet udviklet i USA for tre årtier siden. Det er en træningsmetode via computer, som er egnet til at lære hjernen en bedre selvregulering, og som oftest vil give varige resultater. Det er en metode til at behandle/træne hjerneprocesser direkte. Gennem computerens feedback får hjernen et ”spejl”, så den kan ”se”, hvad den faktisk gør. Hjernen vil altid vælge at spare unødig energi og opnå det bedst mulige.
Anne-Mette Bahner, Indehaver af EEG-Træning København
cand. psych, autoriseret, specialist i psykoterapi,
Uddannet i Neurofeedback, ILF/Othmer metoden.
I min klinik er jeg glad for at kunne tilbyde EEG-træning/Neurofeedback. Mange er allerede blevet hjulpet og jeg ser frem til at byde dig velkommen for sammen at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.
Jeg er Anne-Mette Bahner, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, mere end 30 års klinisk erfaring og også uddannet i Neurofeedback .

Hvad kan EEG-Træning bruges til?

En hjerne ude af balance får hjælp til at lære at opnå og bibeholde en bedre balance. Man kan både have overaktivitet i nogle områder og underaktivitet i andre. Det kan, blandt meget andet, bevirke uro og dårlig koncentration. Med Othmer metoden vil feedback’en i træningen konstant fortælle hjernen, hvad den gør, f.eks. at nu er du over/under dit niveau, og hjernen vil prøve at regulere.  Hjernen bliver stimuleret til at kunne opretholde “vågen opmærksomhed”, men derudover søger vi ikke at få hjernen til at opnå et bestemt funktionsniveau eller -måde. Det er mest effektivt at fortælle hjernen, hvad den gør. Så regulerer hjernen selv og bliver blandt andet også bedre til at kunne skifte fleksibelt mellem tilstande (f.eks. vågen/hvile, præstere/slappe af).
En anden effekt ved træningen kan være at hjælpe hjernen til at bygge bedre bro mellem indtryk og viden og så det at fortage valg og andre handlinger på baggrund af det. Det er en del af det, vi kalder at styrke de eksekutive funktioner. Det at tage stilling og at gennemføre til handling er presset hos mange, typisk for AD(H)D og autisme, men også ved depression og langvarig stress. Men det kan være relevant også for  alle mulige andre, som har brug for at øge deres præstationer, også på højt niveau.  
Når vi træner på ro og stabilisering, kan vi også påvirke sanseintegration, kronisk forstoppelse og skæren tænder. 
Regulering af følelser er også noget, vi kan træne. Nogle oplever at reagere, før man når at tænke, andre oplever tankespin med negative følelser – og alt muligt andet. Gennem træningen kan vi hjælpe med at danne bro mellem følelser og tanke/fornuftsmæssig bearbejdning af dem.  
Da det meste af vores funktion er samlet i hjernen, kan man arbejde med utrolig mange områder inden for både fysiske og psykiske symptomer.
 
Med neurofeedback/EEG-træning behandler vi ikke en diagnose, men et individ med symptomer. Vi tager udgangspunkt i det du oplever og gerne vil ændre. Der er ikke en standard behandling og et standard forløb, som passer til alle. Ofte har man symptomer, som går på tværs af diagnoserne, og i de indledende samtaler er det derfor vigtigt at få samlet de relevante informationer. Vi behandler bl.a.:
 
 

 

Autisme &
Asperger

Søvnbesvær

Koncentration

Stress & angst

Sådan foregår EEG-træning:

Hos EEG-træning København tilrettelægger vi det rette forløb efter den enkeltes behov og muligheder

Når du kommer første gang, vil du blive bedt om at udfylde et symptomskema. Når vi ses, taler vi om det, og du kan beskrive, hvilke symptomer du måtte have, og hvad du gerne vil opnå med træningen. For børn og unges vedkommende er det bedst, forældre er med og bidrager. Vi taler om, hvordan træningen kan forløbe, og du prøver også neurofeedback. Anden gang arbejder vi meget opmærksomt videre med at finde en god måde at starte træningen på.

Du skal i nogle tilfælde også udføre en lille test, som gentages flere gange i træningsforløbet og giver pejling på, om der er sket forandringer.

Efter de to første gange, må man binde sig til 20 gange. Det er nødvendigt med to, nogle gange tre sessioner om ugen, i hvert falde i de første fire uger. Vi starter altid med at tale om, hvordan det er gået efter sidste træning. Det bruges bl.a.til at justere træningen. Du vælger selv, hvilken feedback i form af film eller video, du ønsker.

Kontakt EEG-træning København

Du er velkommen til at ringe eller skrive hvis du ønsker at kende mere til EEG Træning.

Adresse: Lille Kirkestræde 5, 3., 1072 København K

E-mail: psykolog@annemettebahner.dk

Telefon: (+45) 27 20 31 46

En hjerne ude af balance får hjælp til at lære at opnå og bibeholde en bedre balance. Man kan f.eks. have en overaktivitet i nogle områder, evt kombineret med underaktivitet i andre, som bevirker uro og dårlig koncentration. Her vil feedback’en i træningen fortælle hjernen, hvad den gør, og hjernen vil prøve at regulere.  Vi søger ikke at få hjernen til at opnå et bestemt funktionsniveau eller -måde, men at opnå en evne til at beholde en tilstand i længere tid, når det er hensigtsmæssigt og at kunne skifte mellem tilstande f.eks. vågen -> sove eller flydende opmærksomhed ->koncentration. 

Når vi træner på ro og stabilisering, træner vi et område, som også vedrører rumlig opmærksomhed og sansemæssig opmærksomhed, som mange med udviklingsforstyrrelser kan have bøvl med i forskellig grad.  
En anden effekt ved træningen, når vi træner præfrontalt, kan være at hjernen bliver hjulpet til at bygge bedre bro mellem de indtryk, der kommer og en vurdering af de indtryk. Vurderingen skal bruges til at tage beslutning om en handling. F.eks.: Det her er vigtigt for mig, så jeg må planlægge, hvordan jeg får det gennemført. Eller: skal jeg reagere nu eller tænke over det. Det er en del af det, vi kalder at styrke de eksekutive funktioner. Det gælder ofte ved  udviklingsforstyrrelser, udviklingstraumer og visse angsttilstande som f.eks. PTSD, at denne bro ikke fungerer godt. 
For mennesker, der vil øge øge deres præstationer, også på højt niveau kan der også opnås forbedringer ved at træne dette.

Med neurofeedback/EEG-træning behandler vi ikke en diagnose, men et individ med symptomer. Vi tager udgangspunkt i det du oplever og gerne vil ændre. Der er ikke en standard behandling og et standard forløb, som passer til alle. Ofte har man symptomer, som går på tværs af diagnoserne, og i de indledende samtaler er det derfor vigtigt at få samlet de relevante informationer. Vi behandler bl.a.