EEG-Træning

Neurofeedback

Hjælp til hjernens egen selvregulering
Øget koncentration
Bedre søvn
Beroliger en stresset hjerne
Øger hjernens potentiale

ADHD/ADD  Asperger/autisme

stress, koncentrationsbesvær,
søvnbesvær, migræne, peak performance

Velkommen til EEG-træning i København

I klinikken tilbydes neurofeedback/EEG-træning til børn, unge og voksne.

Neurofeedback/EEG-træning har dokumenteret effekt på en række lidelser. Vi arbejder med:

  • ADHD

  • Autisme/Asperger

  • Stress

  • Angst

  • Søvnbesvær

  • Migræne

  • Forbedring af præstation

Neurofeedback vinder mere og mere udbredelse i Europa efter at være blevet udviklet i USA for tre årtier siden. Det er en træningsmetode via computer, som er egnet til at lære hjernen en bedre selvregulering, og som oftest vil give varige resultater. Det er en metode til at behandle/træne hjerneprocesser direkte. Gennem computerens feedback får hjernen et ”spejl”, så den kan ”se”, hvad den faktisk gør. Hjernen vil altid vælge at spare unødig energi og opnå det bedst mulige.
Anne-Mette Bahner, Indehaver af EEG-Træning København
cand. psych, autoriseret, specialist i psykoterapi,
Uddannet i Neurofeedback, ILF/Othmer metoden.
Vi er et team som er glade for at kunne tilbyde neurofeedback. Vi har allerede hjulpet mange og vi ser frem til at byde dig velkommen og sammen finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.
Vi er Anne-Mette Bahner, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og uddannet i Neurofeedback samt assistent Maria, stud psych.

Hvad kan EEG-Træning bruges til?

En hjerne ude af balance får hjælp til at lære at opnå og bibeholde en bedre balance. Man kan f.eks. have en overaktivitet i sin hjerne, evt kombineret med underaktivitet i andre funktioner, som bevirker uro og dårlig koncentration. Her vil feedback’en i træningen fortælle hjernen, at nu er du over/under dit niveau, og hjernen vil prøve at regulere.  Vi søger ikke at få hjernen til at opnå et bestemt funktionsniveau eller -måde, men at opnå en evne til at beholde en god tilstand i længere tid og at kunne skifte fleksibelt mellem tilstande.
En anden effekt ved træningen kan være at hjælpe hjernen til at bygge bedre bro mellem indtryk og viden og så det at fortage valg og andre handlinger på baggrund af det. Det er en del af det, vi kalder at styrke de eksekutive funktioner. Det kan bruges både af mennesker med udviklingsforstyrrelser, såvel som af alle mulige andre, som har brug for at øge deres præstationer, også på højt niveau. Der kan hos nogle også være
 
 en svag bro mellem følelser, som melder sig og en ønsket regulering af dem. Også den bro kan vi tit hjælpe med at gøre nemmere at bruge. Når vi træner på ro og stabilisering, kan vi samtidig også have held med at afhjælpe gener som  kronisk forstoppelse eller at skære tænder.
Da det meste af vores funktion er samlet i hjernen, kan man arbejde med utrolig mange områder inden for både fysiske og psykiske symptomer.
Med neurofeedback/EEG-træning behandler vi ikke en diagnose, men et individ med symptomer. Vi tager udgangspunkt i det du oplever og gerne vil ændre. Der er ikke en standard behandling og et standard forløb, som passer til alle. Ofte har man symptomer, som går på tværs af diagnoserne, og i de indledende samtaler er det derfor vigtigt at få samlet de relevante informationer. Vi behandler bl.a.:
 
 

 

Autisme &
Asperger

Søvnbesvær

Koncentration

Stress & angst

Sådan foregår EEG-træning:

Hos EEG-træning København tilrettelægger vi det rette forløb efter den enkeltes behov og muligheder

Inden du kommer første gang, vil du blive bedt om at udfylde et symptomskema. Når vi ses, taler vi om det, og du kan beskrive, hvilke symptomer du måtte have, og hvad du gerne vil opnå med træningen. For børn og unges vedkommende er det bedst, forældre er med og bidrager. Vi taler om, hvordan træningen kan forløbe, og du prøver også neurofeedback. Anden gang arbejder vi meget opmærksomt videre med at finde en god måde at starte træningen på.

Du skal også udføre en lille test, som gentages flere gange i træningsforløbet og giver pejling på, om der er sket forandringer.

Efter de to første gange, må man binde sig til 20 gange. Det er nødvendigt med to, nogle gange tre sessioner om ugen. Vi starter altid med at tale om, hvordan det er gået efter sidste træning. Det bruges bl.a.til at justere træningen. Du vælger selv, hvilken feedback i form af film eller spil, du ønsker.

Udtalelser fra klienter & pårørende

August fik EEG 42 gange, og det tog os med storm. Hans liv ændrede sig til at blive ligesom de andre drenges. Han fik selvtillid, kunne lege med de andre i klassen, overskue frikvartererne, tage imod kollektive beskeder fra lærerne og løse opgaver uden hjælp...
Signe
Mor til August
Der er efter 14 gange EEG sket noget. Anni sover nu mere roligt og længere. Hun kan indgå aftaler og overholde dem. Hun lytter til beskeder. Hun er begyndt at følge med i skolen og lege med de andre børn uden at skrige og slå. Alt i alt har vi fået en gladere pige...
Christina
Mor til Anni

Kontakt EEG-træning København

Tidsbestilling via mail eller telefon. Du er velkommen til at ringe eller skrive hvis du ønsker at kende mere til EEG Træning.

Adresse: Nørregade 41, 1165 København K

E-mail: mail@eegtraening.dk

Telefon: (+45) 27 20 31 46

En hjerne ude af balance får hjælp til at lære at opnå og bibeholde en bedre balance. Man kan f.eks. have en overaktivitet i sin hjerne, evt kombineret med underaktivitet i andre funktioner, som bevirker uro og dårlig koncentration. Her vil feedback’en i træningen fortælle hjernen, at nu er du over/under dit niveau, og hjernen vil prøve at regulere.  Vi søger ikke at få hjernen til at opnå et bestemt funktionsniveau eller -måde, men at opnå en evne til at beholde en god tilstand i længere tid og at kunne skifte fleksibelt mellem tilstande.
En anden effekt ved træningen kan være at hjælpe hjernen til at bygge bedre bro mellem indtryk og viden og så det at fortage valg og andre handlinger på baggrund af det. Det er en del af det, vi kalder at styrke de eksekutive funktioner. Det kan bruges både af mennesker med udviklingsforstyrrelser, såvel som af alle mulige andre, som har brug for at øge deres præstationer, også på højt niveau. Der kan hos nogle også være en svag bro mellem følelser, som melder sig og en ønsket regulering af dem. Også den bro kan vi tit hjælpe med at gøre nemmere at bruge. Når vi træner på ro og stabilisering, kan vi samtidig også have held med at afhjælpe gener som  kronisk forstoppelse eller at skære tænder. 
Da det meste af vores funktion er samlet i hjernen, kan man arbejde med utrolig mange områder inden for både fysiske og psykiske symptomer.
Med neurofeedback/EEG-træning behandler vi ikke en diagnose, men et individ med symptomer. Vi tager udgangspunkt i det du oplever og gerne vil ændre. Der er ikke en standard behandling og et standard forløb, som passer til alle. Ofte har man symptomer, som går på tværs af diagnoserne, og i de indledende samtaler er det derfor vigtigt at få samlet de relevante informationer. Vi behandler bl.a.: