ADHD

ADHD

Træning ift. ADHD sigter generelt mod at give:

  • Forbedret koncentration og dermed mere indlæring
  • Mindre impulsivitet
  • Mindre uro
  • Forbedret søvnkvalitet

 

Ved ADHD eller ADD kan vi hjælpe hjernen med at regulere en for hurtig aktivitet ned og en for langsom op. Det er vist, at neurofeedback er lige så effektivt i afhjælpning af symptomer ift. ADHD/ADD som medicin. (..)Desuden vil et vellykket træningsforløb give varige resultater, hvor medicin skal tages fortløbende og kan have bivirkninger.

En diagnose er vigtig information, men i træningen vil vi tage udgangspunkt i de konkrete symptomer, den pågældende har. Derfor kan vi også rette træningen præcist i forhold til det, der volder besvær for den enkelte.

Neurofeedback skal dog altid ses som del af en samlet indsats og bliver aldrig et ”teknisk fix”. Derfor er det vigtigt, når det drejer sig om børn og helt unge, at centrale personer, f.eks. en klasselærer, i miljøet omkring barnet/den unge er orienteret om den proces, der er i gang og derved har mulighed for at give vigtig information. Ofte er det også gavnligt med forældresamtaler som støtte og afklaring til, hvordan man bedst støtter barnet/den unge, hvor vedkommende er lige nu. Nogle af dem, der har ADHD er ikke gode til at rapportere, hvad de oplever og mærker kropsligt og følelsesmæssigt. Derfor er vi helt afhængige af at få information fra andre kilder om barnets/den unges reaktioner, som evt. kan relateres til træningen for at justere til det, som er mest effektivt.

Hvis et barn eller ung er i et miljø, som er meget uhensigtsmæssigt ift barnets behov – det være sig skole, kammerater, familie eller andet, kan man risikere at vedligeholde nogle af de uhensigtsmæssige mønstre på trods af træningen. Derfor vil vi i de indledende samtaler også spørge til de øvrige livsomstændigheder. For børns og unges vedkommende holder vi opfølgende møder med forældrene, når vi tester igen og gør status, for at vi sammen kan tage beslutning om det videre forløb.